Broeinest

Aan de hand van een serie interviews kijkt de serie Broeinest terug op de manier waarop de Volkskrant journalistiek bedreef in de jaren zeventig/tachtig.

 

Deel 1:

Ruud Gortzak over het cabaret.

 

Deel 2:

Harry van Seumeren over politiek.

 

Deel 3:

Ben de Graaf over sport.

 

Deel 4:

Han van Gessel over onderwijs.

 

Deel 5:

Jet Bruinsma over psychiatrie.

 

Deel 6:

Wim Ruigrok over fotografie.

 

Deel 7:

Broer Scholtens over wetenschap.

 

Deel 8:

Suzanne Baart over de vrouwenbeweging.

 

Deel 9:

Maurits Schmidt over de vakbeweging.

 

Deel 10:

Victor Lebesque over rebels Amsterdam.

 

Deel 11:

Wim de Valk over het katholicisme van de Volkskrant.

 

Deel 12:

Waldemar Post over vormgeving.

 

Deel 13:

Frank van Vree over de geschiedenis van de Volkskrant.